računovodstvene i

računovodstvene i

knjigovodstvene usluge

za pravne i fizičke osobe

PRAVNE OSOBE

PRAVNE OSOBE

Financijsko knjigovodstvo

Salda konti

URA i IRA

Izrada plaće i svih zakonom obveznih obrazaca

Obračun kamata

Saznajte više

OBRTNICI I SLOBODNA ZANIMANJA

OBRTNICI I SLOBODNA ZANIMANJA

Knjige primitaka i izdataka, prometa, evidencija tražbina i obveza

URA i IRA

zrada plaće i svih zakonom obveznih obrazaca

Saznajte više

GRAĐANI

GRAĐANI

Obračun autorskih honorara

Godišnji obračun - prijava poreza na dohodak za građane

Saznajte više

POREZNO SAVJETOVANJE

POREZNO SAVJETOVANJE

Pomaganje i savjetovanje prilikom otvaranja poduzeća i obrta

Saznajte više